Kulturimperiet

Om Kulturimperiet

Kulturimperiet är en fri och oberoende tidskrift som drivs i form av ett non-profit-projekt av Jalhed Produktion AB. Chefredaktör och ansvarig utgivare är Maths Jalhed. Läs mer om organisationen och dess principer på: www.jalhed.se

Två parallella upplagor

Kulturimperiet utkommer i tv√• parallella systerupplagor som sprids genom gratisutdelning i √Ėresunds- och Kattegattomr√•det: Kulturimperiet Syd och Kulturimperiet V√§st. Den totala upplagan uppg√•r till 80 000 exemplar per √•r f√∂rdelat p√• fyra nummer och cirka 100 utdelningsst√§ll p√• b√•de sm√• och stora orter runt om i s√∂dra Sverige. Inneh√•llet inriktar sig p√• allm√§nna fenomen som illustreras med lokala exempel och Kulturimperiet √§r d√§rmed ett stimulerande debattforum f√∂r alla kulturintresserade, √§ven utanf√∂r storstadsomr√•dena. Kulturimperiets √•rliga l√§sarenk√§t visar att varje nummer l√§ses av minst 40 000 personer.

Kvalitet och synlighet åt alla

Kulturimperiet √§r ett helt annonsfinansierat kulturprojekt och en del av annonsint√§kterna ska √§ven g√• till kulturv√§lg√∂rande √§ndam√•l, som till exempel subventionerade annonser √•t sm√• och ideella akt√∂rer inom kulturomr√•det. Magasinsformen ger tidningen en betydligt l√§ngre h√•llbarhet och r√§ckvidd √§n dagspressen och tabloider ‚Äď formen √§r medvetet vald ur b√•de milj√∂synpunkt och r√§ckviddsperspektiv. Det tydligt riktade inneh√•llet n√•r ocks√• specifika m√•lgrupper mer effektivt. Genom att annonsera i Kulturimperiet st√∂djer du kulturen och n√•r samtidigt alla kulturintresserade i regionen.

Distribution i syd och väst

Magasinet distribueras gratis p√• ett hundratal platser i s√∂dra Sverige i tv√• parallella upplagor √† fyra nummer var per √•r om minst sammanlagt 20 000 exemplar per nummer. Kulturimperiet har redaktionsn√§rvaro i Halmstad och Malm√∂. Definitionen Bas: V√§st respektive Bas: Syd betecknar tidskriftens spridningsomr√•de, som str√§cker sig √∂ver √Ėresunds- och Kattegattomr√•det. Upplagorna distribueras via bibliotek, museer, kulturinstitutioner, sjukhus, v√•rdcentraler, k√∂pcentra, butiker, matst√§llen med mera. F√∂rteckning √∂ver utdelningsst√§llen √•terfinns p√• tidskriftens webbplats.

Gratisutdelning och prenumerationsmöjligheter

Tidskriften finns alltid att hämta gratis på våra utdelningsställen så länge lagret räcker. Enskilda nummer kan dock även skickas mot faktura. Prenumerationskostnad inom Sverige inklusive moms uppgår till 75 kr för enstaka nummer, 260 kr för fyra nummer (helår). Beställ din prenumeration genom att skriva till: prenumerationer@kulturimperiet.se

Indiemagasin

Tidskriften Kulturimperiet är religiöst och partipolitiskt obunden och publicerar inte åsiktsannonser. Kulturimperiet har även en uttalat restriktivt policy mot redaktionell reklam, så kallade advertorials samt publicerig av annat PR-material på redaktionell plats, vilket även innefattar omnämnande av verksamheter och projekt, kommersiella eller ideella, i texter där skribenter kan tänkas ha ett egenintresse att marknadsföra enskilda företag, föreningar, personer, produkter, tjänster och evenemang. De reflektioner och ställningstaganden som uttrycks i tidskriften är personligt kopplade till enskilda skribenter och intervjupersoner, och ska inte nödvändigtvis ses som representativa för publikationen och organisationen i stort. För osignerade texter svarar redaktionen.

© Tidskriften Kulturimperiet