Kulturimperiet

Nummer 2 2010

I Kulturimperiet Nr 2 2010: TEMA: Nattkultur, författaren och kriminologen Christoffer Carlsson, Halmstadbördiga tonsättaren Anna-Lena Laurin, kulturchefen Sigge Ohlsson, lajvkultur, filminspelning i Halmstad och en hel del annat.

© Tidskriften Kulturimperiet