Kulturimperiet

KI:s kulturpris

2011-2014 har KI:s kulturpris delats ut till någon som gör en god insats på kulturområdet men inte brukar uppmärksammas, inte har uppmärksammats tidigare eller tillräckligt mycket, inte vanligtvis söker uppmärksamhet själv eller av någon anledning har hamnat i skymundan.

Tidigare pristagare:

  • Jeanette Soll√©n (2014)
  • Kulturparadiset (2013)
  • Lennart Otsa (2012)
  • Magnus Beischer (2011)

Inga kända namn

Den som nomineras till Kulturimperiets kulturpris kan vara en kulturskapare eller -bärare inom valfritt område, en konstnär eller en artist, en privatperson, arrangör, debattör, administratör, akademiker, kritiker, idéskapare, eldsjäl eller någon annan typ av kulturarbetare eller -organisation, oavsett officiell legitimering. Om den föreslagne kandidatens meriter och personuppgifter påvisar ett redan befintligt och omfattande renommé eller en välkänd profil, anses den personen redan vara så pass etablerad och uppmärksammad att denne automatiskt diskvalificerar sig för årets pris. Priset på 5 000 kr tilldelas juridiska eller enskilda, nu levande, personer oavsett ålder i Sverige med koppling till Kulturimperiets spridningsområde eller påverkan på detsamma. Pristagaren kommer i samband med utmärkelsen att uppmärksammas med ett porträtt i tidskriften. Förslagslämnaren är ansvarig för att korrekta uppgifter lämnas och personer med direkt koppling till Kulturimperiets verksamhet kan ej tilldelas priset.

Diskvalificering

Kandidater diskvalificeras om det uppdagas att meritförteckning är ofullständig, missvisande eller falsk, eller om medvetet missvisande uppgifter lämnas. Namn på den som lämnar förslaget måste bifogas, samt kontaktuppgifter till denne (OBS! Uppgiftslämnarens namn lämnas vidare och publiceras inte.). Kulturpriset kan inte delas ut till personer eller organisationer som har en direkt koppling till Kulturimperiets redaktion, inte heller till dem som offentligt företräder och sammankopplas med politiska partier eller andra åsiktsbaserade rörelser, då detta strider mot Kulturimperiets hållning som oberoende tidskrift.

Praktiska uppgifter

En tydlig motivering om vad den föreslagne har uträttat eller kan komma att uträtta inom kulturområdet, uppgifter om hur personens gärning eller kapacitet är osynlig och inte har synliggjorts tillräckligt tidigare, meriter och bakgrund, vilken koppling personen har till Kulturimperiets spridningsområde, samt uppgiftslämnarens namn och kontaktuppgifter.

Tider

Kulturimperiets kulturpris har hittills delats ut i slutet av varje år. Eventuell kommande utlysning meddelas här.

© Tidskriften Kulturimperiet