Kulturimperiet

För annonsörer

Kulturimperiet är en gratis kulturtidskrift i magasinsform som delas ut och sprids över hela Öresunds- och Kattegattområdet, från Simrishamn i syd till Göteborg i väst, samt till prenumeranter. Första numret lanserades i juli 2010 och tidningen utkommer med ett intervall på cirka två månader. Sedan 2012 finns två upplagor av tidskriften, Bas: Syd respektive Bas. Väst, som delvis innehåller unikt material med lokal anknytning eller relevans. Varje upplaga omfattar minst 10 000 exemplar per nummer och vi erbjuder möjlighet att rikta annonseringen mot en av regionerna eller bredda annonseringen med förmånliga paketerbjudanden som gör det möjligt att nå kulturintresserade i både Halland och Skåne, samt i Göteborgsområdet.

Vår vision

Vi har en vision om att en gratisprodukt även kan ha en samhällsfrämjande inriktning. Våra annonsörer skall förknippas med en kvalitativ produkt som är intressant för en vid läsekrets. En del av annonsintäkterna skall alltid gå till kulturvälgörande ändamål, vilket gör att även våra annonsörer associeras med kulturutveckling och stödjandet av ett levande och dynamiskt kulturliv. Tidskriften ska alltid innehålla större andel redaktionellt material än annonser, vilket gör att varje annons får stor uppmärksamhet samtidigt som tidningen också får ett större läsvärde.

Klubb KI

Under 2015 lanseras Klubb KI, ett forum där du som kulturarrangör och leverantör av kulturprodukter når en kvalitativ målgrupp bestående av aktivt kulturintresserade och medvetna kulturkonsumenter. Privatpersoner tecknar gratis medlemskap i Klubb KI och mottar därigenom rabatterade erbjudanden och inbjudningar till specialevenemang som går ut via ett exklusivt nyhetsbrev i samband med utgivningen av respektive nummer av tidskriften Kulturimperiet.

Välkommen att stödja kulturlivet som annonsör i Kulturimperiet. Kontakta oss på annonser@kulturimperiet.se.

Utgivningsåret 2015

  • Nummer 1, utgivning 15 mars, materialstopp 16 februari, Tema: Spel
  • Nummer 2, utgivning 15 juni, materialstopp 18 maj, Tema: Motivation
  • Nummer 3, utgivning 1 september, materialstopp 3 augusti, Tema: Kommunikation
  • Nummer 4, utgivning 1 december, materialstopp 2 november, Tema: Skönhet

Annulering av annons efter materialstopp debiteras med fullt pris.

Se aktuell pris- och modullista här.

© Tidskriften Kulturimperiet